UE Charakterystyka kontraktów Kontrakty zakończone K-3

Kontrakty zakończone K-3

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

K -3/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka”

Modernizacja SUW „Mała Nieszawka” podyktowana była problemami eksploatacyjnymi polegającymi na nieefektywnej pracy stacji i sieci wodociągowej, powodującymi  m.in. występowanie zbyt wysokich ciśnień w sieci, a co za tym idzie zwiększenie awaryjności i strat w sieci wodociągowej.

Zakres inwestycyjny K-3/W objął:
•     wymianę pomp głębinowych z silnikami o mniejszej mocy elektrycznej
•     modernizację hali filtrów (m.in. wymiana filtrów, wprowadzenie systemu automatycznej regulacji wydajności filtrów i automatyzacji ich płukania)
•     budowę żelbetowego zbiornika wody czystej
•    modernizację pompowni II stopnia – tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej
•     budowę nowego budynku chlorowni oraz modernizacja instalacji technologicznej chlorowni
•     modernizację układu sieci elektroenergetycznych, sieci technologicznych, wykonanie nowego układu
automatyki i sterowania

Dzięki modernizacji uzyska się:
•      poprawę funkcjonowania sieci wodociągowej
•      utrzymywanie stałego ciśnienia w przewodach wodociągowych, co wyeliminuje skoki ciśnienia,
powodujące  trudności eksploatacyjne i  pogorszenie  jakości wody
•      zmniejszenie energochłonności i poprawę efektywności funkcjonowania stacji  
•      powiększenie strefy miasta, w której odbiorcy będą zaopatrywani w wodę wyłącznie z Małej Nieszawki

Wartość kontraktu – 10 716 971,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – ok. 50 procent
Wykonawca Kontraktu – INTROL S.A. (Katowice)
Zakończenie robót – czerwiec 2012 r.