UE Dyrektywy i rozporządzenia UE

Dyrektywy i rozporządzenia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. ma odniesienie do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Treść tego aktu prawnego nie jest dostępna w języku polskim w internecie.

Dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dyrektywa 98/83/WE
Link do tekstu Dyrektywy w języku angielskim

Dyrektywa 75/440/EWG dot. jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej

DYREKTYWA RADY z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich (75/440/EWG)
Dyrektywa 75/440/EWG
Tekst w języku polskim Dyrektywy można znaleźć również pod tym linkiem

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Dyrektywa 91/271/EWG
Link do tekstu Dyrektywy w języku polskim