UE Informacje o środkach unijnych

Informacja o środkach unijnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Środki finansowe Unii Europejskiej są znaczącym impulsem w rozwoju infrastruktury wielu polskich miast i znacząco przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w naszym kraju. Filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z funduszami wojewódzkimi. Środki finansowe z Unii Europejskiej przeznaczone  na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, wdrażanie projektów ekologicznych, służyć mają osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Informacje na temat pozyskiwania środków unijnych dostępne są pod następującymi adresami:

www.mrr.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.europa.eu/index_pl.htm
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.pois.gov.pl