UE Aktualności

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

08.05.2013
Gospodarka wodno-ściekowa w Toruniu

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego gospodarkę wodno-ściekową w naszym mieście.

27.09.2012
Rozruch rozpoczęty

Zakończono prace budowlane i montażowe w Stacji Mechanicznego Odwadniania Osadu (SMOO), toruńskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Kolejnym etapem, już rozpoczętym, jest rozruch mechaniczny zamontowanych urządzeń. Prace są wykonywane w ramachinf_pras_wrze_2012_02_mini ostatniego, z siedmiu kontraktów wykonawczych, realizowanych przez Toruńskie Wodociągi w ramach Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap.

W SMOO wiodącą rolę pełnią wirówki austriackiej firmy Andritz AG, których zadaniem jest uzyskanie jak najwyższego efektu odwadniania osadu. Rozruchem mechanicznym objęte są również instalacje i urządzenia towarzyszące: maceratory i pompy nadawy, stacja polielektrolitów, przenośniki odwirowanego osadu oraz pompownia ścieków oczyszczonych, która będzie wykorzystywana w procesie technologicznym płukania instalacji. W trakcie sprawdzania jest także aparatura kontrolno-pomiarowa. Warto w tym miejscu dodać, że proces technologiczny SMOO będzie w dużym stopniu zautomatyzowany. W pracach rozruchowych obok polskich specjalistów biorą udział przedstawiciele dostawców z Austrii i Francji.
– Technologia odwadniania osadu przy pomocy wirówek należy do najskuteczniejszych metod stosowanych w oczyszczalniach ścieków – zaznacza inż. Mieczysław Malinowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, reprezentujący Toruńskie Wodociągi. Zgodnie z harmonogramem prac, na początku października br. rozpocznie się rozruch technologiczny SMOO, z udziałem pracowników Użytkownika, po czym przyjdzie pora na rozruch najważniejszej części inwestycji, jaką jest instalacja termicznej przeróbki osadu.

Przypomnijmy, że
modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków, polega na zainstalowaniu najnowocześniejszego w Europie termicznego systemu przeróbki osadu. Do tej pory osad ze ścieków był odwadniany za pomocą pras, wskutek czego dziennie powstawało blisko 100 ton odsączonych nieczystości. Były one mieszane z urodzajną ziemią oraz trocinami i po okresie fermentacji wykorzystywane, jako podłoże pod trawniki, uprawy leśne, czyli na cele przyrodnicze. Po modernizacji miejsce pras zajmą wirówki, dzięki którym ilość odsączonego osadu spadnie do ok. 40 ton. Następnie masa osadu po odwodnieniu przy pomocy wirówek, będzie suszona w specjalistycznych urządzeniach, a powstały osad z suszarki, w postaci granulatu, stanie się alternatywnym paliwem, którym zainteresowane są m.in. cementownie i ciepłownie, co ma szczególny wymiar ekologiczny. Warto dodać, że po wysuszeniu 40 ton osadu powstanie ok.15 ton paliwa.
Prace, których wartość wynosi ponad 31 mln zł, z czego połowa jest finansowana z unijnego Funduszu Spójności, mają się zakończyć pod koniec br.

 

30.08.2012
Stacja jak nowa

Przed terminem zakończono prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka”. Nowe obiekty miały być przekazane doK3_07.2012 użytku w sierpniu br. Natomiast już na początku maja br. zostały uruchomione podstawowe urządzenia: 23 pompy głębinowe, pompownia II stopnia. Do eksploatacji oddano również zbiornik wyrównawczy, stację filtrów, nową chlorownię oraz centralną dyspozytornię. Prace o wartości 10 716 971,00PLN były realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”, w połowie współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W czerwcu br. zakończono wszystkie roboty łącznie z uruchomieniem układów automatycznego sterowania. Natomiast w połowie lipca br. pomyślnie dobiegła końca miesięczna próba eksploatacyjna. Należy dodać, że SUW „Mała Nieszawka” została całkowicie przebudowana po 58 latach od uruchomienia.

 - Celem modernizacji ujęcia wody „Mała Nieszawka” była poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej, poprawa jakości wody i stabilności jej przesyłania do mieszkańców – wyjaśnia inż. Mieczysław Malinowski, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. - Nowo powstały zbiornik wyrównawczy o pojemności 5,5 mln litrów wraz z pompownią II stopnia gwarantują jednakowe ciśnienie wody poprzez automatyczną regulację wydajności i ciśnienia na wyjściu ze stacji, bez względu na zmiany wielkości poboru. To duża wygoda dla mieszkańców – dodaje Malinowski.

Dzięki modernizacji hali filtrów (m.in. wymianie filtrów, wprowadzenia systemu automatycznej regulacji wydajności filtrów i automatyzacji ich płukania) woda spełnia najwyższe kryteria sanitarno-epidemiologiczne.

Wykonany zakres prac spowodował zmniejszenie energochłonności i poprawił efektywność funkcjonowania stacji. Powiększyła się też strefa miasta, w której odbiorcy są zaopatrywani w wodę wyłącznie z Małej Nieszawki.

Warto dodać, że po modernizacji  wzrosła ilość wysyłanej wody o blisko 25 procent. Na tym jednak nie kończą się możliwości zmodernizowanej stacji, bowiem projektowana wydajność jest wyższa o 50 procent od tej przed przebudową. Jednak ta możliwość zostanie wykorzystana po wybudowaniu nowej magistrali wodociągowej pod dnem Wisły. Inwestycja będzie realizowana przez Toruńskie Wodociągi w latach 2013-2014.

31.07.2012
Zgodnie z oczekiwaniami 

Wysoka skuteczność instalacji odwadniania osadów w Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno” w Lubiczu oraz potwierdzona najwyższa jakość prac przy renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej,  są oczekiwanymi efektami kontraktów zrealizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość obu kontraktów wyniosła 12 246 264,91 zł, z czego ok. 50 procent  stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.Fot2_lipiec_2012_www

W sierpniu mija rok od zakończenia prac, których celem była renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii bezwykopowych. Dodajmy, że remont przeprowadzono w 44 ulicach, głównie na Starówce i jej obrzeżach (25 ulic) oraz Bydgoskim Przedmieściu. W sumie ułożono 12,8 km tzw. rękawa termoutwardzalnego. Kontrakt został wykonany na rok przed planowanym terminem.

Właśnie zakończone przeglądy gwarancyjne instalacji potwierdzają wysoką jakość wykonanych prac. - Na 1005 kapeluszy zaledwie jeden wymagał naprawy - nie kryje zadowolenia inż. Mieczysław Malinowski, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Warto jeszcze zauważyć, że trudność wykonania kształtek kapeluszowych na toruńskiej starówce była niespotykanym wyzwaniem, bo większość kanałów ma przekrój jajowy, gdzie najtrudniej zamontować profil kapeluszy. - Sprawdzono także stan rękawów i na wykonanej trasie o długości 12,8 km nie stwierdzono żadnych usterek. To bez cienia wątpliwości pozwala stwierdzić, że jakość wykonanych robót i nadzór specjalistów z Toruńskich Wodociągów były na najwyższym poziomie - dodaje z satysfakcją inż. Malinowski.

Przypomnijmy, że renowacja kanału polegała na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do kształtu remontowanego kanału. Rękaw wprowadzany był przez istniejące studnie kanalizacyjne przy pomocy robotów sterowanych przez obsługę, która cały proces śledziła za pośrednictwem kamery, w jaką wyposażony był robot. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, pokrywa pęknięcia i uszczelnia kanał. Ponadto zamontowano 1005 tzw. kształtek kapeluszowych w miejscach, gdzie ścieki z poszczególnych posesji odprowadzane są do głównego kanału ułożonego w ulicy.

Wybór technologii bezwykopowej został dostosowany do gęstej zabudowy śródmiejskiej. Poza tym główny zakres inwestycji objął teren toruńskiego zespołu staromiejskiego z historyczną gotycką zabudową. Ta metoda pozwoliła maksymalnie ograniczyć wpływ prowadzonych prac na środowisko i stan zabytków architektury.

Fot_1_lipiec_2012_wwwTakże oddana do eksploatacji w kwietniu br. stacja odwadniania osadu w Lubiczu całkowicie została przejęta przez pracowników Toruńskich Wodociągów. Do tej pory uzyskiwano od 30 do 60 m³ osadu na dobę, którego uwodnienie wynosiło 99 procent, czyli zawierało 1 procent suchej masy. Teraz zamontowana w stacji prasa filtracyjna pozwala uzyskać  21%  suchej masy, w efekcie czego na dobę powstaną średnio ok. 2 tony osadu o uwodnieniu ok. 79 procent.

Korzyści z przeprowadzonej w Lubiczu modernizacji mają wymiar ekologiczny, bowiem osad można wykorzystać do celów przyrodniczych takich jak: rekultywacja terenów zdegradowanych, nieczynnych żwirowisk czy wysypisk. Ponadto przeprowadzone szczegółowe badania sanitarne pozwalają zastosować osad do celów rolniczych lub przemysłowych. W tym celu została już podpisana umowa z toruńskim MPO na wywóz osadu w potrzebne miejsca.

 

19.07.2012
Prezentujemy, wyjaśniamy, pokazujemy, uczymy

Skąd się bierze woda w toruńskich kranach? Jest dobra i smaczna, ale jak się ją uzdatnia? Co dzieje się z wytwarzanymi przez torunian ściekami? Co zrobić z odpadami po procesach oczyszczania i uzdatniania? Takie pytania nie padają codziennie choć bez wody z pewnością nie możemy się obejść choćby jednego dnia. Dla nas to oczywiste, że odkręcamy kran i płynie czysta woda. Ale jak ona tam trafia? I co się dalej z nią dzieje po użyciu? I jaki to ma wpływ na środowisko, w którym żyjemy? DSC09267_www

Chcąc wyjaśnić te wszystkie zagadki i wskazać jak wiele zrobiono w ostatnich latach w Toruniu w zakresie gospodarowania wodą i ściekami, Biuro Promocji Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” prowadziło szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, a także pośród dorosłych mieszkańców Torunia i okolic. Jednym z działań były zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach i przedszkolach, w ramach których odwiedzono 40 placówek i spotkano się z ponad tysiącem uczniów i przedszkolaków. Młodsze dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach i quizach przy udziale Pana Kropelki – maskotki, która była narratorem opowieści o tym, skąd czerpie się wodę w Toruniu oraz jak i gdzie ona trafia. Chętnie brały udział w prezentacjach dotyczących uzdatniania, czyli oczyszczania Pana Kropelki. Towarzyszyło temu zawsze mnóstwo zabawy, śmiechu i radosnych okrzyków. Dzieci często także zaskakiwały swoją wiedzą, ale również chętnie uczyły się nowych rzeczy. Z kolei starsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczyli w animacjach o wodzie. Mogli się naocznie przekonać jaka jest różnica między wodą surową a uzdatnioną, jakimi rurami wodociągowymi jest przesyłana do domów, jakie stosuje się rury kanalizacyjne i że już wkrótce osady pościekowe będą suszone, zaś powstały granulat stanie się paliwem alternatywnym wykorzystywanym w cementowni. Uczestnicy spotkań otrzymywali materiały informacyjne oraz gadżety promocyjne. Wśród nich komiks pt. „Przygody Pana Kropelki z Drwęcy do Wisły”, który w prosty sposób opisuje toruńską drogę wody, przybliża również najnowsze inwestycje poczynione przez Toruńskie Wodociągi przy udziale funduszy Unii Europejskiej, aby woda w naszym mieście był smaczna i zdrowa, a ścieki nie zanieczyszczały środowiska naturalnego.

SAM_1824_wwwDorośli torunianie także mieli okazję poznać zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu podczas festynów z okazji Święta Miasta jakie odbywały się na nadwiślańskich błoniach. Wówczas prowadzona była kampania informacyjna na temat wody wraz z grami i zabawami dla całych rodzin. Każdy, kto odwiedził stoisko promocyjne Biura Kontraktu otrzymywał oprócz wyjaśnień materiały informacyjne na ten temat oraz gadżety promocyjne. Choć na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zostało zrobione w ostatnich latach  przez Toruńskie Wodociągi przy współudziale Funduszu Spójności Unii Europejskiej na rzecz zdrowej wody i oczyszczania ścieków, to warto mieć świadomość, że są to działania niezwykle ważne, bo mające bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i życie, jak również na środowisko, w którym żyjemy.

 

28.06.2012
Montaż na finiszu

Dobiega końca montaż urządzeń w Stacji Mechanicznego Odwadniania Osadu (SMOO), toruńskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Stądfot_do_inf_pras_www odwodniony osad będzie kierowany do głównego obiektu, jakim jest suszarnia, gdzie uzyska formę granulatu i jako paliwo będzie wykorzystywany w cementowni. Realizowane prace wchodzą w zakres największego, a zarazem już ostatniego, z siedmiu kontraktów wykonawczych realizowanych przez Toruńskie Wodociągi w ramach Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap.


Prace montażowe w SMOO rozpoczęły się na początku czerwca. Z urządzeń już  zamontowanych podstawową role pełnić będą wirówki, których zadaniem będzie uzyskanie jak najwyższego efektu odwadniania osadu 
– Technologia odwadniania osadu za pomocą wirówek należy do najskuteczniejszych metod stosowanych w tej branży – zaznacza inż. Mieczysław Malinowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, reprezentujący Toruńskie Wodociągi.
Zgodnie z harmonogramem kolejne prace będą obejmowały montaż stacji polielektrolitów oraz przenośników śrubowych i oprzyrządowania oraz instalacji i aparatury kontrolno pomiarowej. Warto dodać, że  proces technologiczny stacji będzie w dużym stopniu zautomatyzowany.
Według przedstawicieli białostockiego Instalu, który jest generalnym wykonawcą kontraktu, stacja odwadniania osadu będzie gotowa  do rozruchu mechanicznego na początku sierpnia br.

 

31.05.2012
Bliżej wirowania osadu

Dobiegają końca prace budowlane w Stacji Mechanicznego Odwadniania Osadu, toruńskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Już niedługo osad pozostały po naszych ściekach będzie kierowany do powstającej suszarni, skąd w postaci granulatu trafi, jako paliwo, dofundamenty_wirwki_www cementowni. Jest to największy, a jednocześnie już ostatni, z siedmiu kontraktów wykonawczych realizowanych przez Toruńskie Wodociągi w ramach Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap.


Po zmodernizowaniu magazynu osadów, kolejnym wznoszonym obiektem jest stacja mechanicznego odwadniania osadu, w której wiodącą rolę będą pełniły wirówki austriackiej firmy Andritz AG. Według Mirosława Matusika, przedstawiciela białostockiego Instalu, który jest generalnym wykonawcą kontraktu, prace budowlane umożliwiające rozpoczęcie montażu urządzeń zostaną zakończone w pierwszych dniach czerwca br.
Jak informuje inż. Mieczysław Malinowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, reprezentujący Toruńskie Wodociągi, większość potrzebnych urządzeń jest już na miejscu. - Jest to bardzo istotne dla przebiegu montażu, gdyż maszyny pochodzą głównie z zagranicy – podkreśla Malinowski.
Zgodnie z harmonogramem prac, montaż urządzeń technologicznych rozpocznie się 11 czerwca br.. Zdaniem wykonawcy stacja będzie gotowa  do rozruchu mechanicznego w pierwszej dekadzie sierpnia br.


Warto wiedzieć, że
modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków, polega na  zainstalowaniu najnowocześniejszego w Europie termicznego systemu przeróbki osadu. Do tej pory osad ze ścieków był odwadniany za pomocą pras, wskutek czego dziennie powstawało blisko 100 ton odsączonych nieczystości. Były one mieszane z urodzajną ziemią oraz trocinami i po okresie fermentacji wykorzystywane, jako podłoże pod trawniki, uprawy leśne, czyli na cele przyrodnicze. Po modernizacji miejsce pras zajmą wirówki, dzięki którym ilość odsączonego osadu spadnie do ok. 40 ton. Następnie masa osadu po odwodnieniu przy pomocy wirówek, będzie suszona w specjalistycznych urządzeniach, a powstały osad z suszarki, w postaci granulatu, stanie się alternatywnym paliwem, którym zainteresowane są m.in. cementownie i ciepłownie, co ma szczególny wymiar ekologiczny. Warto dodać, że po wysuszeniu 40 ton osadu powstanie ok.15 ton paliwa.
Prace, których wartość wynosi ponad 31 mln zł, z czego połowa jest finansowana z unijnego Funduszu Spójności, mają się zakończyć pod koniec br.

 

11.05.2012
Komunikat po konferencji prasowej 10 maja 2012 r.

1O maja odbyła się konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów, na której zaprezentowano zakres przeprowadzonych prac modernizacyjnych na ujęciach wody „Drwęca Jedwabno” oraz w Małej Nieszawce. Prace o wartości  ponad 14 mln zł realizowane były wfoto_konf_10.05ramach projektu  „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka” podyktowana została koniecznością poprawy funkcjonowania sieci wodociągowej. Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 5 500 m3  oraz wymiana 22 pomp głębinowych umożliwią utrzymywanie stałego ciśnienia w rurach  wodociągowych, co wyeliminuje skoki ciśnienia, powodujące trudności eksploatacyjne i pogorszenie jakości wody. Ponadto dzięki wykonaniu zadania zmniejszy się energochłonność i ulegnie poprawie efektywność funkcjonowania stacji. Pozwoli to również na powiększenie strefy miasta, w której odbiorcy będą zaopatrywani w wodę wyłącznie z Małej Nieszawki.
Wartość kontraktu wyniosła 10 716 971,00 PLN, z czego połowa został sfinansowana z Unii Europejskiej. Wykonawcą kontraktu była firma  INTROL S.A. z Katowic.
Z kolei w Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno” prace modernizacyjne objęły budowę stacji odwadniania osadów, powstających w procesie uzdatniania wody. Głównym urządzeniem instalacji jest prasa filtracyjna niemieckiej firmy Belmer do odwadniania osadu, jaki powstaje po oczyszczeniu wody w procesie uzdatniania wody na ujęciu wody pitnej. Prasa kosztowała 650 tys. zł. Do tej pory uzyskiwano od 30 do 60 m³ osadu na dobę, którego uwodnienie wynosiło 99 procent, czyli zawierało 1 procent suchej masy. Zgodnie z założeniami technologicznymi zamontowana w stacji prasa filtracyjna pozwoli uzyskać  21%  suchej masy, w efekcie czego na dobę powstaną średnio ok. 2. tony osadu o uwodnieniu ok. 79 procent, co sprawi że w ciągu roku powstanie około 750 ton masy odwodnionego osadu. Odwodniony osad będzie wykorzystywany na cele przyrodnicze, np. do rekultywacji terenów zdegradowanych, rekultywacji zamkniętych żwirowisk czy rekultywacji wysypisk.
Wykonawcą robót były firmy Seen Technologie z Warszawy oraz Klimapol z Jastkowa woj. lubelskie. Wartość kontraktu wyniosła  3 358 477 PLN, z czego ok. połowa była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

 

27.04.2012
Pod polsko-austriackim nadzorem 

Trwa montaż suszarni, najważniejszej instalacji termicznej przeróbki osadów w toruńskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Jest to obecnie największy a zarazem ostatni z kontraktów realizowanych przez Toruńskie Wodociągi w ramach Projektu Gospodarka wodno-suszarnia_Andritz_www_1ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap.


Praktycznie codzienne na teren oczyszczalni docierają transporty z urządzeniami technologicznymi austriackiej firmy ANDRITZ AG. W ocenie Mirosława Matusika, przedstawiciela białostockiego Instalu, który jest generalnym wykonawcą kontraktu, do końca kwietnia br. do Torunia dotrze ok. 70 procent elementów do bezpośredniego montażu. Na budowie od kilkunastu dni pracuje doświadczony austriacki montażysta Robert Präegartner, oraz przedstawiciele firmy KREVOX, który koordynują dostawy technologiczne i roboty montażowe. W ocenie Zamawiającego reprezentowanego przez kierownika Jednostki Realizującej Projekt inż. Mieczysława Malinowskiego współpraca polsko - austriacka układa się bez zastrzeżeń a co najważniejsze daje długo oczekiwane efekty, widoczne w postępie prac. Brygady INSTALU Białystok S.A. oraz zagraniczny specjalista są bardzo dobrze zorganizowani, doskonale się z nimi współpracuje, co pozwala mieć przekonanie, że prace będą kontynuowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem – ocenia Malinowski.
Przypomnijmy, że celem modernizacji gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków, jest zainstalowanie najnowocześniejszego w Europie termicznego systemu przeróbki osadu, austriackiej firmy Andritz AG. Do tej pory osad ze ścieków był odwadniany za pomocą pras, wskutek czego dziennie powstawało blisko 100 ton odsączonych nieczystości. Były one mieszane z urodzajną ziemią oraz trocinami i po okresie fermentacji wykorzystywane, jako podłoże pod trawniki, uprawy leśne, czyli na cele przyrodnicze. Po modernizacji miejsce pras zajmą wirówki, dzięki którym ilość odsączonego osadu spadnie do ok. 40 ton. Na tym jednak nie zakończy się proces technologiczny. Otóż masa osadu po odwodnieniu przy pomocy wirówek w dalszym etapie, będzie suszona w specjalistycznych urządzeniach, a powstały osad z suszarki, w postaci granulatu, stanie się alternatywnym paliwem, którym zainteresowane są m.in. cementownie i ciepłownie, co ma szczególny wymiar ekologiczny. Warto dodać, że po wysuszeniu wspomnianego ok.40 ton osadu powstanie ok.15 ton paliwa.
Prace, których wartość wynosi ponad 31 mln zł, z czego połowa jest finansowana z unijnego Funduszu Spójności mają się zakończyć pod koniec 2012 roku.

Suszarnia_Andritz_www_2

 

29.03.2012
Stacja na kółkach


Nabrały tempa prace przy modernizacji gospodarki osadowej w toruńskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. To obecnie największe zadanie jakie zostało do zrealizowania przez Toruńskie Wodociągi w ramach Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap. COS_www_1

     
Właśnie w oczyszczalni wyłączono z ruchu i rozpoczęto demontaż urządzeń Stacji Mechanicznego Odwadniania Osadu, dotychczas końcowego etapu procesu technologicznego oczyszczalni. W to miejsce na okres modernizacji SMOO podłączono mobilną stację, która gwarantuje normalne funkcjonowanie obiektu przy ul. Bydgoskiej.

- Ta operacja była i jest bardzo ważna dla utrzymania ciągłości ruchu oczyszczalni - mówi Henryk Pawluk, Kierownik Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Ekipy budowlane pracują w czynnym obiekcie i koordynacja prac ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – podkreśla Pawluk.
- Mobilna stacja przejęła rolę odwadniania osadu - informuje inż. Paweł Olczak, Kierownik Budowy. Rozpoczęliśmy demontaż trzech pras, na których opierała się dotychczasowa technologia odwadniania osadu. Ich miejsce zajmą skuteczniejsze wirówki – dodaje Olczak.
 - Dla nas, jako użytkownika, najważniejsze jest to, że tymczasowa stacja osiąga porównywalne parametry odwadniania osadu uzyskiwane w starej technologii opartej na prasach – zaznacza Pawluk.
Zadowolenia z przyspieszonego tempa prac nie kryje także Mieczysław Malinowski, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Mamy przygotowany do dalszych robót  główny obiekt, w którym znajdować się będzie instalacja do suszenia osadu. Oznacza to, że zgodnie z harmonogramem, w połowie kwietnia, rozpocznie się najważniejszy etap kontraktu, czyli montaż urządzeń technologicznych z udziałem fachowców austriackiej firmy Andritz – podkreśla Malinowski.

Przypomnijmy, że celem modernizacji gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków, jest zainstalowanie najnowocześniejszego w Europie termicznego systemu przeróbki osadu, austriackiej firmy Andritz. Do tej pory osad ze ścieków był odwadniany za pomocą pras, wskutek czego dziennie powstawało blisko 100 ton odsączonych nieczystości. Były one mieszane  z urodzajną ziemią oraz trocinami i po okresie fermentacji wykorzystywane jako podłoże pod trawniki, uprawy leśne, czyli na cele przyrodnicze. Po modernizacji miejsce pras zajmą wirówki, dzięki którym ilość odsączonego osadu spadnie do ok. 40 ton. Na tym jednak nie zakończy się proces technologiczny. Otóż masa osadu po odwodnieniu przy pomocy wirówek  w dalszym etapie, będzie suszona w specjalistycznych urządzeniach, a powstały osad z suszarki, w postaci granulatu, stanie się alternatywnym paliwem, którym zainteresowane są m.in. cementownie i ciepłownie, co ma szczególny wymiar ekologiczny. Warto dodać, że po wysuszeniu wspomnianego ok.40 ton osadu powstanie ok.15 ton paliwa.

Prace, których wartość wynosi 31 006 889,50 PLN, z czego połowa jest finansowana z unijnego funduszu mają się zakończyć pod koniec 2012 roku. 

COS_www_2

 

28.02.2012
Ostatni etap 
 
Na początku marca br. w Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno” w Lubiczu rozpocznie się rozruch instalacji do odwadniania osadu powstającego przy oczyszczeniu wody. Jest to ostatni etap przebudowy SUW, realizowany w ramach Projektu” Gospodarka wodno- ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap.prasa_K2

Głównym urządzeniem instalacji jest prasa filtracyjna niemieckiej firmy Belmer do odwadniania osadu, jaki powstaje po oczyszczeniu wody w procesie uzdatniania wody na ujęciu wody pitnej. Prasa kosztowała 650 tys. zł, a wartość całego kontraktu, realizowanego na ujęciu wody pitnej w Lubiczu, wynosi 2 752 850 złotych (netto), z czego około 50 procent jest współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wszystkie urządzenia zmodernizowanego procesu gospodarki osadowej zainstalowano w nieczynnym osadniku pokoalugacyjnym.

Z informacji uzyskanych od Wojciecha Ramockiego, Administratora Kontraktu, rozruch mechaniczny i hydrauliczny, który ma się właśnie rozpocząć, zakończy się w połowie marca, a próby technologiczne zajmą następne dwa tygodnie.

Warto przypomnieć, że obecnie powstałe osady  mineralne, które nie są szkodliwe dla środowiska, spływają do basenów  osadowych, znajdujących się na terenie Toruńskich Wodociągów i są zagospodarowywane we własnym zakresie. Ich wysoki poziom uwodnienia, sięgający 97-99 procent, powodował, że nie można go było przewozić drogami publicznymi. Po modernizacji uwodnienie osadu spadnie do minimum 25 procent, dzięki czemu powstanie możliwość jego wykorzystania, m.in. na pozarolniczą rekultywację terenów, do zasypywania zamkniętych żwirowisk, rekultywację wysypisk. Szacuje się, że rocznie, z obecnych kilku tysięcy ton osadu, powstanie tylko około 500 ton  masy.

Modernizacja gospodarki osadowej w Lubiczu, która ma się zakończyć w kwietniu 2012 roku, jest jednym z trzech obecnie realizowanych kontraktów wykonawczo-technologicznych.

30.01.2012
Czas na rozruch

W Stacji Uzdatniania Wody w Małej Nieszawce przyszła pora na rozruch technologiczny. Końcowym etapem modernizacji obiektuPomieszczenie_chlorowni Toruńskich Wodociągów, współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej, będzie próba eksploatacyjna.

Dobiega końca modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Małej Nieszawce. Zawansowanie prac wynosi już ponad 90 procent. Podstawowe obiekty: zbiornik wyrównawczy, który pomieści ponad 5 mln litrów wody oraz pompownia II stopnia są już po odbiorach technicznych. Wykonano również ostatnie prace montażowe w chlorowni. Zgodnie z haromonogramem w lutym zostaną wymienione ostatnie dwa filtry, z ośmiu stanowiących komplet stacji filtrów.

Teraz przyszła kolej na rozruch mechaniczny i technologiczny. Jak informuje Ludwik Jędryka, przedstawiciel wykonawcy INTROL S.A. Katowice, plan prac rozruchowych w porozumieniu z Zamawiającym, został opracowany w szczególny sposób, a to z racji tego, że będą one prowadzone w czynnym obiekcie, skąd dostarczana jest woda dla mieszkańców Torunia.
– Jestem przekonany, że wszystko będzie przebiegać prawidłowo, tak jak wcześniej gdy z powodzeniem wykonaliśmy inne roboty na tzw. pełnym ruchu.

Przypomnijmy, że celem modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka” jest poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej oraz zmniejszenie energochłonności urządzeń technologicznych.
Wartość robót, które rozpoczęły się w połowie sierpnia 2010r. wynosi 10 716 971 złotych netto i w około 50 procentach jest współfinansowana z dotacji Unii Europejskiej.

Pompownia

 

28.12.2011
Łagodna zima sprzyja pracom w Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

Pomimo zimy, pomyślnie i bez zakłóceń przebiega modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. Jest to obecnie największe zadanie z trzech kontraktów technologicznych realizowanych przez Toruńskie Wodociągi w ramach Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap. Ekipy budowlane wykorzystują korzystne warunki atmosferyczne i nawet nocne spadki temperatur nie powodują żadnych perturbacji.COS_foto_28.12.2011_mini 


Z łagodnej zimy cieszą się ekipy budowlane, które jeszcze przed świętami przystąpiły do montażu stalowej konstrukcji głównego obiektu, w którym znajdować się będzie instalacja do suszenia osadu. Z informacji uzyskanych od inż. Pawła Olczaka, kierownika budowy, wynika, że w tym roku świąteczna przerwa dla budowlańców była nietypowa, wszak już we wtorek 27 grudnia pracownicy białostockiego Instalu, który jest głównym wykonawcą kontraktu, wznowili pracę. – W obecnej sytuacji, gdy pogoda jest naszym sprzymierzeńcem, wykorzystujemy każdy dzień roboczy, bo nie wiadomo co nas czeka w styczniu.
W pełni zakończono prace antykorozyjno-malarskie w ponad 200 m hali, przeznaczonej m.in. na magazyn osadu odwodnionego i osadu wysuszonego. Teraz wewnątrz zamkniętego obiektu kontynuowane są prace budowlane.
Przypomnijmy, że celem prac w Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest zainstalowanie najnowocześniejszego w Europie termicznego system przeróbki osadu. Do tej pory osad ze ścieków był odwadniany za pomocą pras, wskutek czego dziennie powstawało około 90 ton odsączonych nieczystości. Były one mieszane z urodzajną ziemią oraz trocinami i po okresie fermentacji wykorzystywane jako podłoże pod trawniki, uprawy leśne, czyli na cele przyrodnicze. Po modernizacji miejsce pras zajmą wirówki, dzięki którym ilość odsączonego osadu spadnie do ok. 40 ton. To jednak nie koniec ekologicznych efektów inwestycji. Otóż masa osadu, po skuteczniejszym odwodnieniu, w dalszym procesie, będzie suszona w specjalistycznych urządzeniach, a powstały osad z suszarki w postaci granulatu stanie się alternatywnym paliwem, którym zainteresowane są  m.in.  cementownie i ciepłownie. Warto dodać, że po wysuszeniu wspomnianego ok.40 ton osadu zostanie ok.15 ton paliwa.
Prace, których wartość wynosi 31 006 889,50 PLN, z czego ponad połowa jest finansowana z unijnego Funduszu Spójności, mają się zakończyć pod koniec 2012 roku.

29.11.2011
Włoska flota 

Po udanych testach specjalistyczne samochody MORO do czyszczenia kanalizacji zostały włączone do roboczej floty eksploatacyjnej moro1_miniToruńskich Wodociągów. Dwa supernowoczesne włoskie pojazdy służą do czyszczenia kanalizacji miejskiej i zostały zakupione  w ramach unijnego Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap". Kosztowały niespełna 3 mln. złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej wyniosło ponad 50 procent.

Ekipę  Toruńskich Wodociągów napotkaliśmy przy czyszczeniu kanalizacji na ul. Łukasiewicza.
- Po rutynowych szkoleniach  - mówi Sławomir Ostrowski- przyszła pora na eksploatację nowych pojazdów. Pierwsze opinie są bardzo pozytywne. Dużą zaletą tych pojazdów jest zdecydowanie większa ładowność zbiornika osadu, który wyciągamy z kanalizacji podczas jej czyszczenia. To trzykrotnie więcej niż WUKO, z którego do tej pory korzystaliśmy. W praktyce oznacza to, że podczas jednej zmiany możemy pracować non stop i dopiero pod koniec dniówki trzeba opróżnić zbiornik w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Przy korzystaniu z WUKO zdarzało się, że na wysypisko musieliśmy jechać dwa, a nawet trzy razy podczas jednej zmiany. Pół biedy gdy pracowaliśmy blisko oczyszczalni, ale gdy robota była np. Na Skarpie, to traciliśmy dużo czasu na sam dojazd. Jak by nie patrzeć, pojazdy MORO pozwalają na wyraźny wzrost efektywności naszej pracy.

moro3_miniPracownicy TW zwracają też uwagę na funkcję recyklingu w pojazdach MORO, pozwalającą na czerpanie wody z płynącego kanału, która po oczyszczeniu przez układ filtrów służy do płukania zanieczyszczeń.
- W pojazdach WUKO - wyjaśnia Piotr Zalewski - wykorzystywaliśmy czystą wodę ze zbiornika, którą uzupełnialiśmy w kilku wyznaczonych punktach na terenie miasta. W pojazdach Moro, wykorzystujemy wodę z czyszczonego kanału, bo mamy tzw. obieg zamknięty. To kolejne duże udogodnienie. Wymieniając zalety nowych pojazdów MORO należy też zauważyć możliwość sterowania prawie wszystkimi funkcjami z bezprzewodowego pilota. Dzięki temu zyskujemy sporo czasu na wykonanie konkretnego zadania.

Pracownicy TW nie ukrywają, że do pełnego praktycznego wykorzystywania nowoczesnych pojazdów potrzebują jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj wiadomo, że wielofunkcyjność nowych pojazdów zwiększa efektywność pracy, co tym samym wpływa na podniesienie jakości usług świadczonych przez TW.

15.11.2011
Prasa w Lubiczu 

W Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno” w Lubiczu rozpoczął się montaż prasy filtracyjnej do odwadniania osadu, jaki powstaje po oczyszczeniu wody w procesie uzdatniania wody na ujęciu wody pitnej. To kolejny krok w procesie przebudowy Stacji, realizowanej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”. prasa1_mini

Prasa taśmowa niemieckiej firmy Bellmer, jest głównym urządzeniem odwadniającym osad w modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Jej rozpoczęty montaż daje początek również pracom obejmującym wykonanie orurowania i oprzyrządowania oraz montażu pozostałych towarzyszących instalacji technologicznych. Wartość instalacji do odwadniania osadu to kwota około 1,4 mln złotych, w tym prasy filtracyjnej 650 tys. zł. Należy w tym miejscu dodać, że wartość całego kontraktu wynosi 2 752 850 złotych (netto), z czego około 55 procent jest współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Całkowicie zmodernizowany proces gospodarki osadowej SUW „Drwęca – Jedwabno” odbywać się będzie w zaadoptowanym, nieczynnym osadniku pokoagulacyjnym.
Do tej pory powstałe osady  mineralne, które nie są szkodliwe dla środowiska, spływały do basenów osadowych i były zagospodarowywane we własnym zakresie. Ze względu na wysoki poziom uwodnienia, kształtujący się na poziomie 97-99 procent, osady nie nadawały się do transportu drogami publicznymi.
Po modernizacji poziom uwodnienia spadnie do minimum 25 procent, co pozwoli na transport i stworzy możliwość wykorzystania osadu na pozarolniczą rekultywację terenów, do zasypywania zamkniętych żwirowisk, rekultywację wysypisk. Szacuje się, że rocznie, z obecnych kilku tysięcy ton osadu, powstanie tylko około 500 ton masy.
Przypomnijmy, że prace są realizowane w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”. Modernizacja gospodarki osadowej w Lubiczu, która ma się zakończyć w kwietniu 2012 roku, jest jednym z trzech obecnie realizowanych kontraktów wykonawczo- technologicznych.

prasa3_mini

 

27.10.2011
Postępuje modernizacja ujęcia wody Mała Nieszawka 


Po zakończeniu prac budowlanych na finiszu są roboty związane z montażem sieci technologicznej realizowanej w ramach modernizacji ujęcia wody Mała Nieszawka. Wykonano już nowe połączenia rurociągów, dostosowując je do zmodernizowanego systemu pomiaru wody wysyłanej do mieszkańców Torunia. To kolejny krok w procesie przebudowy tej stacji poboru wody dla Torunia, realizowanej w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”.K3__Stacja_pomp
Obecnie prowadzone są prace wynikające z kontraktu tzn. roboty wykończeniowe przy zbiorniku wyrównawczym o pojemności 5,5 mln. litrów oraz chlorowni, a także w stacji pomp. Na półmetku jest także wymiana filtrów. Z informacji otrzymanych od Ludwika Jędryki - przedstawiciela wykonawcy, wynika, że prace w Małej Nieszawce przebiegają zgodnie z harmonogramem, a termin zakończenia robót wyznaczony na sierpień  2012 zostanie dotrzymany. Podobnego zdania jest Mieczysław Malinowski, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.  – Jestem spokojny o terminowe zakończenie tego kontraktu. Bieżący monitoring prac pozwala stwierdzić, że (wkrótce) za kilka tygodni wykonawca upora się z pracami na zewnątrz obiektów i w tym najtrudniejszym okresie dla budownictwa, jakim jest zima, będzie mógł spokojnie realizować zadania związane uruchamianiem poszczególnych węzłów technologicznych  oraz prowadzić roboty wykończeniowe.

Celem realizacji kontraktu K-3/W jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej, a także budowa nowego zbiornika oraz wymiana pomp.  Wykonanie zadania spowoduje zmniejszenie energochłonności i poprawę efektywności funkcjonowania stacji.

Przypomnijmy, że prace są realizowane w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”. Wartość robót, które rozpoczęły się w sierpniu u.br. i zakończą się w następnym roku wynosi nieco ponad 10 mln. złotych (10 716 971 zł), z czego około 50 procent jest współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mała Nieszawka jest jednym z trzech kontraktów technologicznych Projektu.

 

19.09.2011
Komunikat po konferencji prasowej 15 września 2011 r.

W dniu 15 września br. na konferencji prasowej Toruńskich Wodociągów ogłoszono przedterminowe zakończenie realizacji  kontraktów K-6/W i K-15/D. foto_konf_09.2011Kontrakt K-6/W, którego celem była renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia w technologii bezwykopowej, zakończono na rok przed planowanym terminem. Prace o wartości  ponad 8,8 mln zł realizowane były w ramach „Projektu gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Remont przeprowadzono w 44 ulicach, głównie na Starówce i jej obrzeżach (25 ulic) oraz Bydgoskim Przedmieściu. W sumie ułożono 12,8 km tzw. rękawa termoutwardzalnego. Wybór technologii bezwykopowej został dostosowany do gęstej zabudowy śródmiejskiej. Ta metoda pozwoliła maksymalnie ograniczyć wpływ prowadzonych prac na środowisko, stan zabytków architektury i ruch turystyczny.
Ponadto do Torunia dotarły już dwa nowoczesne pojazdy do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, które były przedmiotem kontraktu K-15/D. Dostawa nastąpiła o 2,5 miesiąca wcześniej od zakładanego terminu. Wydajność  nowego sprzętu jest znacznie wyższa niż w stosowanych dotychczas wozach. Zakup został prawie w 60 proc. sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

foto_konf_1

30.08.2011
Dofinansowanie za przyłącze kanalizacyjne

Do 15 października jest możliwość przyłączania się do kanalizacji przez właścicieli posesji  wymienionych  niżej osiedli. Jest to okazja by z mapy Torunia zniknęły kolejne szamba. Rada Miasta decydując o wsparciu finansowym indywidualnych podłączeń do sieci wykorzystała możliwości jakie daje  Projekt gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap, współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Zgodnie z treścią uchwały, dofinansowanie podłączenia własnego domu do kanalizacji  możliwe jest w kwocie nie przekraczającej 1 100 złotych, a wydatek ten musi być udokumentowany fakturami lub rachunkami. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest to kwota, która w większości przypadków wystarcza na pokrycie całkowite kosztów przyłączenia. Mieszkańcy osiedli, na których zbudowano kanalizację w ramach II etapu gdzie prace zakończono latem ubiegłego roku, mogą składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w Urzędzie Miasta - Wydział Środowiska i Zieleni najpóźniej do 15 października 2011 roku. W tej sprawie można również kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Toruńskich Wodociągów, ul. Rybaki 31-35, codziennie od 7.00 do 15.00, a we wtorki od 7.00 do 17.00. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod nr tel.  56 65 86 427; tel.56 65 86 472


Gdzie latem 2010r. wybudowano nową kanalizację sanitarną ?
Osiedle Pancernych, ulice:
Szarika, Gustlika, Pancernych od Rudego do Zakątek, Zakręt, Kołowa od Zakręt do torów PKP, Honoratki, Zakątek, Szczęsna, Ceramiczna (nr 1,4,9,13), Ceglana, Olsztyńska 92A 103, 103A, 107, 109, 111.
Osiedle Wrzosy, ulice:
Sz. Chełmińska (zachodnia strona ulicy posesje od nr 257 do 273 b, Jaskółcza, Pawia
Toruń Południowy, ulice:
Kujawska (na wys. Dworca Toruń Główny), Dybowska (od wys. Dworca Kolejowego Toruń Główny do wys. wiaduktu  (ok. 100 m za wiaduktem w kierunku na wschód), Majdany od ul. Kujawskiej do wys. tłoczni ścieków, Nieszawska na wys. stacji benzynowej, Pl. Armii Krajowej (teren MOSIR)

Ulotki informujące o dofinansowaniu  za przyłącze kanalizacyjne ponownie trafiły do mieszkańców tychże osiedli na przełomie sierpnia i września. Treść ulotki również tutaj >>>

 

27.07.2011
W trosce o środowisko

 K-2W_czerwiec_11r._na_wwwModernizacja gospodarki osadowej w Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca- Jedwabno” wkroczyła w nowy etap. Po zakończeniu fazy projektowej przyszła pora na roboty budowlane. Pod koniec lipca główny wykonawca  zadania, uzyskał pozwolenie na budowę. Prace na terenie obiektu w Lubiczu są zakresem do realizacji w ramach jednego z kontraktów Projektu ”Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji  Toruń – II etap”.

Jak nam powiedział Radosław Ziółkowski, reprezentujący Wykonawcę, obecnie trwają prace przygotowawcze oraz budowa zaplecza dla pracowników, którzy będą realizowali kontrakt. Właściwe roboty budowlane rozpoczną się w pierwszych dniach sierpnia.
Modernizacja dotyczy osadu, jaki tworzy się po oczyszczeniu wody w procesie uzdatniania wody na ujęciu wody pitnej  „Drwęca  Jedwabno” w Lubiczu. Powstają tam osady mineralne, nieszkodliwe dla otoczenia, które obecnie są zagospodarowywane we własnym zakresie. Rocznie powstaje kilka tysięcy ton odpadów.
Projekt przewiduje montaż prasy filtracyjnej do odwadniania osadu, która zostanie zamontowana w nieczynnym osadniku pokoagulacyjnym. Modernizacja pozwoli na uzyskanie zaledwie 500 ton masy rocznie, co jest istotnym efektem ekologicznym. Powstały w ten sposób osad zostanie wykorzystany m.in. do rekultywacji wysypisk, zamkniętych żwirowisk.
Wartość kontraktu, który zostanie zakończony w kwietniu 2012 roku wynosi 2 752 850 złotych (netto) z czego, dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej wynosi około 50 procent.

Z informacji otrzymanych od Mieczysława Malinowskiego, Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, wynika, że prace prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem. - Korzystne rozwiązania projektowe i duża aktywność wykonawcy, pozwalają mieć uzasadnione nadzieje, że  finisz robót wyznaczony na kwiecień 2012, a więc w końcowym okresie zimowym, który nie sprzyja firmom budowlanym, jest niezagrożony- ocenia Malinowski.

 

4.07.2011
Ulotki informacyjne trafiły do domów
 
W ostatnich dniach nasi kurierzy dostarczyli do kilkuset posesji zlokalizowanych na osiedlach które zyskały nową sieć wodociągową i kanalizacyjną ulotki informujące o możliwościach i zasadach podłączenia się do sieci. Ulotka opisuje również sposób uzyskania refundacji kosztów podłączenia oraz wszelkie niezbędne do załatwienia formalności kontakty. Ulotka znajduje się również tutaj >>>

1.07.2011
Biuro Informacyjne Kontraktu na Pikniku z okazji Święta Miasta

piknik1_newW niedziele 26 czerwca odbył się tradycyjny, otwarty dla wszystkich mieszkańców Torunia, piknik z okazji Święta Miasta. W bogatym programie nie zabrakło także działań informacyjnych prowadzonych przez nasze Biuro Kontraktu. Dla utrakcyjnienia przekazywanych tresci oraz w ramach działań edulacyjnych w naszym stoisku odbyło się szereg quizów, zabaw i konkursów z nagrodami-gadżetami. Olbrzymie zainteresowanie i ciekawość torunian przerosła nasze wyobrażenia. Na szczęście odpowiedni zapas materiałów i gadzetów okazał się wybawieniem.
W czasie imprezy rozdawano broszury informacyjne, zielone baloniki z logo Projektu, specjalne chorągiewki. Do mieszkańców Torunia trafiły także cenne nagrody m.in. T-shirty, piłki plażowe, pen drivy, zestawy do pisania, breloczki, notesy, opaski odblaskowe, torby bawełniane.

piknik3_new

 

25.06.2011
Ukazała się broszura informacyjna
 
W tych dniach ukazała się specjalna broszura informacyjna o Projekcie "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap". Prezentuje ona w jasny i przejrzysty sposób zakres prac Projektu oraz miejsca ich realizacji. Broszurę można otrzymać z Biura Informacyjnego Kontraktu - wystarczy zamówić telefonicznie nr tel. 56 645 92 91 lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Broszura jest dostępna również tutaj >>>
 

15.06.2011
Czas na przyłącza
 
Przypominamy, że od wielu miesięcy można przyłączać się do nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w ramach realizacji II etapu projektu Funduszu Spójności. Ale uwaga właściciele posesji, które mają być podłączone do sieci wybudowanych w ramach II etapu Funduszu Spójności - aby skorzystać z dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych trzeba przyłącza te wykonać oraz złożyć wniosek do UM Wydziału Środowiska i Zieleni najpóźniej do 15 października 2011 roku. Właściciel posesji może otrzymać nawet 1.100 zł, jako zwrot kosztów za likwidację szamba oraz podłączenie się do kanalizacji sanitarnej. Tak więc najlepiej od razu skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Toruńskich Wodociągów  nr tel. 56 65 86 472 oraz z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miejskiego w Toruniu tel. 56 611 86 93. Więcej szczegółów tutaj >>>

 

20.05.2011
Renowacja zakończona

aktu_25052011Na toruńskiej Starówce zakończono prace związane z renowacją sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej. Pracami objętych było 17 ulic, na których umieszczono w istniejących kanałach ponad 3.200m rękawa termoutwardzalnego oraz zamontowano 573 tzw. kapelusze w miejscach, gdzie ścieki z poszczególnych posesji odprowadzane są do głównego kanału ułożonego w ulicy.
Prace zrealizowane są w ramach Projektu gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
- Bardzo nam zależało, aby prace na starówce zakończyć na początku maja, przed nasileniem ruchu turystycznego - mówi Mieczysław Malinowski, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. - Jest to czas, kiedy zaczynają funkcjonować ogródki gastronomiczne, często zajmujące znaczną część ulic, na których mieliśmy wykonać renowacje sieci kanalizacyjnej. Najwcześniej zakończono roboty na ulicach Pod Krzywą Wieżą, Przedzamcze, Św. Ducha, Franciszkańskiej  i Łaziennej, gdzie można spotkać najwięcej grup turystycznych. Najważniejsze, że dobra organizacja prac  pozwoliła na wykonanie dużego i skomplikowanego zadania w zaplanowanym terminie – ocenił Malinowski. 
Roboty realizowały firmy z Poznania, Wrocławia i Świecia. Małgorzata Garmada, Kierownik Budowy, powiedziała nam, że terminowe zakończenie prac było możliwe dzięki ściągnięciu do Torunia dodatkowych brygad wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. – Wstrzymaliśmy podobne prace w innych miastach, przez co mogliśmy zakończyć renowację sieci kanalizacyjnej na toruńskiej starówce – wyjaśnia M. Garmada. – Zostało nam jeszcze sporo pracy, ale już na obrzeżach starówki i w innych rejonach miastach, gdzie też będziemy chcieli jak najwcześniej w zakończyć roboty, aby ułatwić codzienne życie mieszkańcom Torunia - dodała pani kierownik.
Tzw. rękawy i kapelusze wykonane są z tkaniny technicznej i nasączone żywicą termoutwardzalną i są montowane w kanale przy pomocy robotów sterowanych przez obsługę. Cały proces śledzi się za pośrednictwem kamery, w jaką wyposażony jest robot. Dzięki tej  bezwykopowej metodzie można uniknąć wykopów co ma duże znaczenie dla takich miejsc jak toruńska Starówka.
Wartość kontraktu –   8 887 787,91 zł, z czego ok. 50 procent  stanowi dofinansowanie  funduszy Unii Europejskiej

20.04.2011
Dofinansowanie  za przyłącze kanalizacyjne

pracek4Nawet 1 100 złotych może otrzymać właściciel posesji jako zwrot kosztów za podłączenie się do kanalizacji sanitarnej, jaka została wybudowana  na osiedlach mieszkaniowych Pancernych, Bielawy , Kaszczorek, Wrzosy i Torunia Południowego latem ubiegłego roku. Decyzje o dofinansowaniu m.in. tych inwestycji podjęła Rada Miasta Torunia na kwietniowej sesji.

Istnieje już możliwość, a wręcz obowiązek przyłączania się do kanalizacji właścicieli posesji  wymienionych  niżej osiedli. Dzięki temu z mapy Torunia znikną kolejne szamba. Rada Miasta zdecydowała o wsparciu finansowym indywidualnych podłączeń do sieci wybudowanej w ramach  Projektu gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Zgodnie z treścią uchwały, dofinansowanie podłączenia własnego domu do kanalizacji  możliwe jest w kwocie nie przekraczającej 1 100 złotych, a wydatek ten musi być udokumentowany fakturami lub rachunkami. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest to kwota, która w większości przypadków wystarcza na pokrycie całkowite kosztów przyłączenia. Mieszkańcy osiedli, na których zbudowano kanalizację w ramach II etapu gdzie prace zakończono latem ubiegłego roku, mogą składać wnioski na dofinansowanie inwestycji przez 12 miesięcy od zakończenia robót. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Klienta Toruńskich Wodociągów, ul. Rybaki 31-35, codziennie od 7.00 do 15.00, a we wtorki od 7.00 do 17.00 lub przez Internet: www.wodociagi.torun.com.pl. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod nr tel.  56 65 86 427; tel.56 65 86 47

1.04.2011
Wyższe kwalifikacje

W marcu br. podpisano kontrakt szkoleniowy pn. „Pomoc techniczna-Pomoc dla Jednostki Realizującej Projekt”. Jest to jedyny kontrakt szkoleniowy zaliczany do Projektu „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ – II ETAP, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej, który realizują Toruńskie Wodociągi.

aktu_podpisanieKontrakt przewiduje przeprowadzenie w ciągu roku kilkunastu szkoleń dla około 70 pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania „Gospodarka wodno- ściekowa na terenie miasta Torunia - II etap”. Szkoleniami będą objęci pracownicy wydziałów Toruńskich Wodociągów począwszy od tych, którzy na co dzień zajmują się sprawami związanymi z ujęciami wody, poprzez osoby obsługujące sieć kanalizacyjną oraz zatrudnione w oczyszczalni ścieków. W grupie przewidzianej do szkolenia są też specjaliści od spraw finansowo - prawnych i członkowie Zespołu, który od kilku lat związany jest z pracami Projektu Funduszu Spójności.

Warto wiedzieć, że
Realizacja projektów, zwłaszcza dużych infrastrukturalnych, finansowanych z Funduszu Spójności, obwarowana jest koniecznością wypełnienia wielu skomplikowanych procedur i wymagań określonych rozporządzeniami unijnymi. Zasadą tych projektów, stało się wspieranie działań Jednostek Realizujących Projekty poprzez dostarczanie pomocy technicznej ze strony firm pełniących funkcje Inżynierów Kontraktów, konsultantów, a także w postaci szkoleń. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują jak wielkie znaczenie dla pełnego wykorzystania środków unijnych w przyznanej wysokości, ma poprawne stosowanie Prawa Zamówień Publicznych, wywiązywanie się z obowiązków nałożonych prawem ochrony środowiska, prawidłowa kwalifikacja wydatków oraz właściwe prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu, sprawozdawczość i rozliczanie środków unijnych.

2.03.2011 r
Woda dla Torunia

Około 4.200 kolejnych  mieszkańców Torunia może czerpać wodę z miejskiej sieci Toruńskich Wodociągów. Taka możliwość powstała, dzięki  wybudowaniu ponad 27 km sieci wodociągowej, realizowanej w ramach Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie  aglomeracji Toruń – II etap. Przypomnijmy, że Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W zakończonych już dwóch kontraktach II etapu: K- 4 i K-5,  wybudowano sieć wodociągową na terenach osiedli: Pancernych, Bielawy, Kaszczorek, Wrzosy oraz na osiedlu Toruń Południowy. W rezultacie powstała tam możliwość podłączenia do miejskiej sieci około 1100 posesji.
02032011Jak informują Toruńskie Wodociągi,  do końca stycznia br. odebrano przyłącza w około 280 posesjach, czyli z wody o gwarantowanej jakości korzysta  ponad tysiąc nowych odbiorców, którzy do tej pory wykorzystywali lokalne ujęcia, nie zawsze spełniające wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Toruńska spółka spodziewa się, że po zimowym okresie, wzrośnie zainteresowanie włączania się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Zainteresowani przyłączem wodociągowym mogą się kontaktować z Działem Technicznym Toruńskich Wodociągów.
Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Torunia – II etap” jest realizowany przez Toruńskie Wodociągi przy udziale środków Funduszu Spójności a jego głównym celem jest poprawienie standardu i jakości życia mieszkańców aglomeracji i zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju regionów Unii Europejskiej.

Kontrakt K–4/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Pancernych, Bielawy, Kaszczorek w Toruniu. Prace na tym kontrakcie zakończono 31 lipca 2010 r. Wykonano łącznie 2 895,6 m kanalizacji sanitarnej oraz 12 751,5 m sieci wodociągowej. Wartość kontraktu – 8 970 380 PLN

Kontrakt K-5/W  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Wrzosy i Torunia Południowego. Prace przewidziane w tym kontrakcie zakończono 31 sierpnia 2010 r.  W sumie wykonano około 5 km kanalizacji sanitarnej i 14,5 km sieci wodociągowej oraz zbudowano dwie tłocznie. Wartość kontraktu – 10 387 407 PLN1.02.2011 r

Kapeluszowanie na Starówce

Na Starówce trwa renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej. Jest to jedno z zadań kontraktu realizowanego w ramach II etapu Projektu Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”. W tych dniach rozpoczęło się wklejanie „kapeluszy”.

kapeluszW ramach prowadzonych robót Wykonawca montuje wewnątrz istniejących, często uszkodzonych przewodów, rękawy wykonane z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną oraz w miejscach włączenia innych przewodów sieciowych lub przykanalików zakłada kształtki kapeluszowe (tzw. kapelusze).
Wyklejanie kapeluszy prowadzone jest obecnie w kanale w ul. Strumykowej. Ich montaż odbywa się przy pomocy robotów sterowanych przez obsługę, która cały proces monitoruje za pośrednictwem kamery, w jaką wyposażony jest robot.  Z informacji uzyskanych od Małgorzaty Garmada, Kierownika Budowy, wynika, że w kanale w ulicy Strumykowej zostaną zamontowane 24 „kapelusze”. Prace wykonują specjaliści z poznańskiej firmy INFRA. Po zakończeniu prac w tej ulicy przyjdzie kolej na zakładanie kapeluszy w kanale w ulicy Prostej.

 

4.01.2011
Prace postępują, mróz nie przeszkadza

Zimowa aura nie przerwała prac związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Mała Nieszawka. To jeden z trzech kontraktów wykonawczo-technologicznych Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

nieszawkaW Nieszawce przed nastaniem mrozów w głównym budynku pompowni wykonano wymianę okien. Dzięki temu w zamkniętym obiekcie, mimo mrozów, można było przeprowadzić demontaż wysłużonych urządzeń oraz starej instalacji technologicznej, w tym pomp i silników. Zlikwidowano też dotychczasową instalację elektryczną. Obecnie wewnątrz pompowni realizowane są prace tynkarskie, malarskie oraz układanie glazury. Także przed mrozami udało się wykonać strop na budynku nowej chlorowni. W kolejce czekają prace związane ze stolarką okienną i drzwiową.  Po ich zakończeniu podjęte zostaną prace budowlane wewnątrz chlorowni. Natomiast roboty przy wznoszeniu żelbetowego zbiornika wody czystej tzw. zbiornika wyrównawczego zostaną wznowione wówczas, gdy nastąpi poprawa pogody. Wartość robót, które rozpoczęły się w połowie sierpnia br. wynosi 10 716 971 złotych netto i w około 50 procentach jest współfinansowana z dotacji Unii Europejskiej.

W zależności od temperatury na toruńskiej Starówce trwa również renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej.  Na podstawie wykonanych inspekcji telewizyjnych w 5 wybranych kanałach (w 5 ulicach) stwierdzono występowanie 125 nieszczelności, rys, korozji czy ubytków rury. Wymienione usterki zostały stwierdzone na łącznej długości 988 m, co daje w przeliczeniu – jedną usterkę na długości 7,9 m kanału. Te dane doskonale obrazują uszkodzenia kanalizacji, która w wielu przypadkach doczeka się renowacji po 100 latach eksploatacji.

rekawowanie

 

24.12.2010 r
Toruń czysta sprawaczysta_sprawa

Toruńskie Wodociągi realizują właśnie projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Prowadzone modernizacje nie tylko poprawią komfort życia mieszkańców, ale też przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Do tej pory zrealizowano już 3 kontrakty, w ramach których na osiedlach Pancernych, Bielawy, Kaszczorek, Wrzosy i Torunia Południowego położono prawie 8 km kanalizacji sanitarnej i ponad 27 km sieci wodociągowej. Wybudowano również 2 tłocznie i przepompownię ścieków. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy tychże osiedli będą mieli dostęp do bieżącej, czystej wody oraz sieci kanalizacyjnej, co nie tylko podwyższy poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego, ale także zwiększy komfort ich życia. W trosce o środowisko naturalne Toruńskie Wodociągi wybudowały także 3 podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach do rzeki Wisły
W tej chwili trwają prace w kilku punktach Torunia i okolic. Na toruńskiej Starówce odbywa się właśnie modernizacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej. W wielu przypadkach toruńska kanalizacja pod Starówką doczeka się modernizacji po prawie stu latach. Modernizowane są również stacje uzdatniania wody – zarówno „Mała Nieszawka” jak i „Drwęca-Jedwabno”. W pierwszej z nich prace modernizacyjne podyktowane zostały występującymi problemami eksploatacyjnymi polegającymi na nieefektywnej pracy stacji i sieci wodociągowej. W głównej mierze modernizacją objęty jest układ technologiczny. Z kolei w drugiej stacji „Drwęca-Jedwabno” przewiduje się montaż prasy filtracyjnej do odwadniania osadu.
W kolejce na realizację czeka także Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy Szosie Bydgoskiej. W listopadzie podpisano kontrakt na jej modernizację, który zakłada wymianę instalacji służącej do odwadniania osadów pościekowych.

moro

W listopadzie przyszłego roku do Torunia przyjadą z Włoch dwa nowoczesne wozy MORO do czyszczenia sieci. Dotychczas wykorzystywane pojazdy typu WUKO to flota z kilkunastoletnim okresem eksploatacji, przestarzała, jak na dzisiejsze warunki. O ile pojemność zbiornika WUKO wynosi  średnio około 5 m³ osadu, to włoski MORO może zabrać ok. 13 m³  osadu silnie odwodnionego, zatem jego wydajność w przybliżeniu jest 10-krotnie wyższa od WUKO. Więcej szczegółów w Biurze Prasowym.

 

02.12.2010

Konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów
aktualnosci1W dniu 1.12.2010 r. w Hotelu Mercure Helios w Toruniu odbyła się konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów ramach promocji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji  Toruń – II etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Tematyką konferencji było podpisanie w listopadzie ostatnich kontraktów Projektu. Są to kontrakty K-1 na modernizację gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz K-15 na dostawę specjalistycznych samochodów do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Omówiono również obecnie trwające prace związane z pozostałymi kontraktami, wpływającymi na jakość życia mieszkańców Torunia i okolic, m.in. modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno” oraz „Mała Nieszawka”, renowację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej. Przypomniano także dwa już zakończone kontrakty dotyczące budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlach Pancernych, Bielawy, Kaszczorek, Wrzosy i Torunia Południowego.


25.11.2010

Podpisano  ostatnie  kontrakty  projektu
podpisanie_kontaktuW listopadzie podpisano ostatnie kontrakty Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” realizowanego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Są to kontrakty K-1/W na modernizację gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz K-15/D na dostawę specjalistycznych samochodów do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Kontrakt K-1/W zakłada zbudowanie instalacji termicznej przeróbki osadów pościekowych w oczyszczalni ścieków przy Szosie Bydgoskiej. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie uzyskanie osadu w postaci granulatu, który stanie się alternatywnym paliwem. Już teraz są nim zainteresowane cementownie i ciepłownie. Kontrakt zrealizuje firma Instal z Białegostoku. Wartość kontraktu wynosi 31 006 889,50 zł netto, z czego  dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie około 50 procent. Zakończenie inwestycji nastąpi w listopadzie 2012 roku.
Kontrakt K-15/D zakłada dostawcę dwóch specjalistycznych pojazdów do czyszczenia sieci. Obecnie wykorzystywane pojazdy WUKO to flota z kilkunastoletnim stażem eksploatacyjnym, która jest przestarzała jak na dzisiejsze warunki. Po zrealizowanie kontraktu w Toruniu pojawią się super nowoczesne włoskie pojazdy MORO, których efektywność jest w przybliżeniu 10-krotnie wyższa. Wartość kontraktu wynosi 2 994 000 złotych. Nowe pojazdy powinny dotrzeć do Torunia najpóźniej w połowie listopada 2011 r.

Archiwum aktualności


20.04.2011

Dofinansowanie  za przyłącze kanalizacyjne

 

Nawet 1 100 złotych może otrzymać właściciel posesji jako zwrot kosztów za podłączenie się do kanalizacji sanitarnej, jaka została wybudowana  na osiedlach mieszkaniowych Pancernych, Bielawy , Kaszczorek, Wrzosy i Torunia Południowego latem ubiegłego roku. Decyzje o dofinansowaniu m.in. tych inwestycji podjęła Rada Miasta Torunia na kwietniowej sesji.

Istnieje już możliwość, a wręcz obowiązek przyłączania się do kanalizacji właścicieli posesji  wymienionych  niżej osiedli. Dzięki temu z mapy Torunia znikną kolejne szamba. Rada Miasta zdecydowała o wsparciu finansowym indywidualnych podłączeń do sieci wybudowanej w ramach  Projektu gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Zgodnie z treścią uchwały, dofinansowanie podłączenia własnego domu do kanalizacji  możliwe jest w kwocie nie przekraczającej 1 100 złotych, a wydatek ten musi być udokumentowany fakturami lub rachunkami. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest to kwota, która w większości przypadków wystarcza na pokrycie całkowite kosztów przyłączenia. Mieszkańcy osiedli, na których zbudowano kanalizację w ramach II etapu gdzie prace zakończono latem ubiegłego roku, mogą składać wnioski na dofinansowanie inwestycji przez 12 miesięcy od zakończenia robót. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Klienta Toruńskich Wodociągów, ul. Rybaki 31-35, codziennie od 7.00 do 15.00, a we wtorki od 7.00 do 17.00 lub przez Internet: www.wodociagi.torun.com.pl. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod nr tel.  56 65 86 427; tel.56 65 86 47