UE Galeria

Galeria

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poniżej galeria zdjęć z realizowanych Kontraktów w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”

K-1/W -  „Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków”

IV kwartał 2010

III kwartał 2011

IV kwartał 2011

I kwartał 2012

II kwartał 2012

III kwartał 2012

IV kwartał 2012


K-2/W – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno”

II kwartał 2011

III kwartał 2011

IV kwartał 2011

I kwartał 2012

II kwartał 2012


K-3/ W – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka”

IV kwartał 2010

I kwartał 2011

II kwartał 2011

III kwartał 2011

IV kwartał 2011

I kwartał 2012

II kwartał 2012


K-4/W – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Pancernych, Bielawy, Kaszczorek w Toruniu (kontrakt zakończony 31.08.2010 r.)

I kwartał 2009

II kwartał 2009

III kwartał 2009


K–5/W – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Wrzosy i Torunia Południowego

II kwartał 2009

III kwartał 2009

IV kwartał 2009


K- 6/W – Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej

IV kwartał 2010

I kwartał 2011

II kwartał 2011


K–8/W – Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K- III, K-V na wylotach do rzeki Wisły (Kontrakt zakończony 22.02.2010 r.)

II kwartał 2009

III kwartał 2009

II kwartał 2010

IV kwartał 2010


K-15/W – Dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci

IV kwartał 2010

III kwartał 2011