UE Historia projektu

Historia Projektu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Toruńskie Wodociągi od roku 2003 przy współudziale środków Unii Europejskiej, zrealizowały Projekty mające na celu poprawienie gospodarki wodno--ściekowej na terenie aglomeracji Torunia.

Pierwszy projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia” realizowany był w latach 2003-2009 w ramach ISPA i Funduszu Spójności. Zakres zrealizowanych inwestycji objął m.in.:
- wymianę rur azbestowo - cementowych,
- budowę głównych kolektorów Torunia Północnego,
- budowę przerzutu ścieków przez Wisłę i budowę kolektorów dla osiedla Podgórz,
- budowę systemu ściekowego dla osiedli: Grębocin - Bielawy i Czerniewice wraz z budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej
- budowę sieci kanalizacyjnej dla osiedli: Wrzosy, Kaszczorek i Winnica wraz z budową odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej
- budowę głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnic: Podgórz, Stawki i Rudak wraz z budową odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej

W roku 2008 Toruńskie Wodociągi rozpoczęły realizację Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń –II etap”, który był kontynuacją inwestycji rozpoczętych w etapie I. Projekt ten został realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zatwierdzonego Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r.